Reachgroup | VI ÄR Ett nätverk avnyfikna juristkonsulteroch konsulter
15484
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15484,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_from_right,qode-theme-ver-16.2.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

DET HÄR ÄR REACH GROUP

Behöver du hjälp av en erfaren jurist med bred kompetens på mer regelbunden basis utan att vare sig vilja eller kunna anställa en senior resurs på heltid?

Ta hjälp av en juristkonsult till en överblickbar och prisvärd kostnad. En juristkonsult kan stötta er verksamhet en eller flera dagar i veckan och du får tillgång till en juristkonsult som;

 

  • är självgående och van att jobba nära verksamheten,

  • har helhetsperspektiv med både intresse och förståelse för er affär,

  • som kan prioritera och vägleda er med relevant juridiskt stöd och

  • kan fatta beslut och driva era juridiska frågor.

REACH GROUPS JURISTKONSULTER

reachgroup_jenny_kallerman

Jenny Kallerman

Grundare

Senior Legal Counsel, Legal Consultant

PROFIL

Jag har en bred affärsjuridisk bakgrund och brinner för att hitta fungerande och lönsamma avtalsmodeller för komplexa affärer och projekt som spänner över lång tid.

Strategi

Jag har medverkat i stora organisationsförändringar, arbetat fram målstyrning och verksamhetsstrategier och varit ansvarig juridisk rådgivare för olika strategiska IT-projekt och stora outsourcingavtal.

ERFARENHET

Jag har jobbat som bolagsjurist i 15 år och tack vare styrelseuppdrag och ledande roller utvidgat min erfarenhet även inom affärsutveckling, strategi och förändringsarbete.

Affärsfokus

Jag är en starkt driven person, kompetent att vara relevant i mitt råd som verksamhetsorienterad rådgivare med förmåga att arbeta både med detaljer och större bild.

SPECIALITET

Entreprenadjuridik, samverkansavtal, inköpsrelaterad juridik och IT-rätt är min ”grej”, utöver verksamhetsutveckling och styrelseuppdrag.

Energi

Att utveckla och driva verksamheter och affärer framåt ger mig energi.

reachgroup_carol_spendilow

Carol Spendilow

Grundare

Senior Legal Counsel, Interim Lawyer, Legal Consultant

PROFIL

Jag är en affärsnära bolagsjurist som gillar att genom effektivt och  lösningsorienterat arbete hjälpa mina kunder att nå sina mål.

Ledarskap

Att leda mig själv och andra är något jag brinner för. I det tuffa klimat som råder i arbetslivet idag är det viktigt att ha sina värderingar klara för sig och vara autentisk.

ERFARENHET

Jag har bred affärsjuridisk erfarenhet. IT/Telekom och e-handel är mina tyngsta branscherfarenheter. Jag har också jobbat några år inom tillverkning.

Affärsfokus

Jag tycker affärsverksamhet är minst lika roligt som juridik och därför är det naturligt för mig att fokusera på affären i allt jag gör för mina kunder.

SPECIALITET

Min specialitet är att jag är generalist. Jag kan snabbt avgöra hur en fråga ska lösas, av mig eller annan internt eller externt resurs.

Glädje

Energi, fokus och effektivitet hänger ihop för mig. Jag fokuserar och är så effektiv som möjligt i arbetet och får därmed tid till annat efter arbetstid. Det är en av anledningarna till att jag är en bra konsult.

erica_vester_ny

Erika Vester

Grundare

Senior Legal Counsel, Interim Lawyer, Legal Consultant

PROFIL

Jag är en lösningsorienterad och affärsfokuserad bolagsjurist, som alltid jobbar för att kunden ska nå sitt bästa resultat.

 

 

 

 

Ledarskap

Jag är en drivande person som har lätt för att fatta beslut och leda hanteringen av juridiska frågor och projekt, som jag tycker är mycket roligt. Jag har arbetat som chefsjurist/jurist, styrelseledamot, ledamot och varit medlem i olika styrgruppen.

ERFARENHET

Jag har jobbat både som advokat, chefsjurist och som bolagsjuristkonsult inom många olika branscher (t.ex. bank- och finans, tillverkningsindustri, telecom, konsultverksamhet, kollektiv trafik, offentlig upphandling). Bred branscherfarenhet ger bred erfarenhet av många affärsjuridiska områden.

Affärsfokus

Mitt mål är alltid att ge juridisk expertis kombinerad med kommersiell syn för att få det bästa resultatet för kunden. Därför behövs nya sätt att lösa juridiska frågor - att tänka kreativt och ha ett praktiskt tillvägagångssätt.

SPECIALITET

Jag är en ”generalist” som jobbat med de flesta affärsjuridiska frågor som kan dyka upp. Specialitet? Min förmåga att snabbt förstå kunden och affärsmodellen och ändå kunna sätta fingret på vad som specifikt behöver lösas och hur man gör det.

 

Frihet

Frihet innebär för mig möjligheten att jobba på ett flexibelt och effektivt sätt. Jag vill helt enkelt hjälpa kunden på det sätt som är rätt - både när det gäller tid och uppdragets omfattning. För kunden innebär det rätt person, på rätt plats och i rätt omfattning.

carin

Carin Wenner

Medlem

Lawyer, DPO and consultant in Privacy & Data Protection | Risk Management | Consumer Law | Change Management | Contracts |

PROFIL

Jag är jurist med inriktning mot dataskydd, it-rätt, konsumenträtt och kommersiell avtalsrätt och har de senaste åren arbetat främst med strategisk och praktisk implementering av dataskyddsförordningen (GDPR) för stora svenska och europeiska bolag som har digital verksamhet. Utöver att ha arbetat med konkret verksamhetsstöd och bl.a. tagit fram e-utbildningar om GDPR, varit stöd vid personuppgiftsincidenter och myndighetstillsyn har jag också stöttat företag med GAP-analyser, åtgärdspaket och change management.

 

Ledarskap

Jag är pedagogisk, entusiastisk och van vid att fatta beslut. Jag har suttit med i styrgrupper och varit programdirektör för ett koncernövergripande implementeringsprogram. Att inte servera standardlösningar, utan skräddarsy lösningar för att de ska passa företagets affärsmål och vara hållbara, är viktigt för mig.

ERFARENHET

Jag har 19 års erfarenhet av arbete med juridik, compliance och regulatoriska frågor för både stora koncerner såväl som mindre företag i Sverige och internationellt. Jag har arbetat med dataskydd, kommersiell avtalsrätt, IT-rätt, konsumenträtt och regulatoriska frågor inom ett flertal branscher, såsom media, telekom, livsmedel och kosmetik. Utöver juridiskt arbete har jag erfarenhet av försäljning och marknadsföring.

 

 

 

 

Affärsfokus

Att vara jurist innebär att vara en del i ett team som ska skapa bästa möjliga affärsnytta för ett företag. Jag ser på mitt uppdrag som ett sätt att bidra till att identifiera eventuella hinder på vägen för företaget och komma med lösningsförslag som ligger i linje med företagets värderingar, med kärnaffären och företagets riskaptit. Min bakgrund inom försäljning har gett mig värdefulla insikter i vad som skapar affärsnytta och det tar jag med mig i mitt juridiska arbete.

SPECIALITET

Jag är specialiserad på juridik som rör integritet och dataskydd och bistår företag med att undvika de betydande konsekvenser de kan drabbas av på grund av de nya regelverken GDPR och ePR. Jag kan bistå med att genomlysa verksamheten för att hitta brister, ta fram rutiner och processer och dokumentation och ge konkret verksamhetsstöd för lösa uppgiften. Jag hjälper också till med avtalsprocessen kring leverantörer och samarbetspartners, bistår med utbildning kring dataskyddsfrågor, strategiskt stöd till företagets ledning och hjälp vid krishantering, t.ex. vid personuppgiftsincidenter.

Engagemang

Jag brinner för integritetsfrågor och för att hjälpa organisationer att skapa en fungerande dataskyddskultur. Inte bara för att jag har en passion för dataskydd, utan också eftersom struktur inom verksamheten ofta leder till andra vinster i form av ökad affärsnytta och större kundnöjdhet och att se positiva effekter på dessa områden är en stor drivkraft för mig.

reachgroup_anna

Anna Lönnerberg

Medlem

Grundare av Uppkraft AB | Senior Legal Counsel | Public Procurement | Public purchasing | Public contract |

PROFIL

Jag är en driven och engagerad upphandlingsjurist med bred juridisk, strategisk och praktisk erfarenhet. Jag brinner för att skapa mer kraft och effekt i offentliga affärer.

 

 

 

Glädje

Arbetsglädje är min utgångspunkt i allt jag gör. Det ger energi i det jag gör och en nyfikenhet inför nya uppdrag.

ERFARENHET

Jag har bred erfarenhet inom området Offentlig upphandling som jurist, strateg, konsult och som ledare för upphandlingsorganisationer. Jag har erfarenhet av att företräda både offentliga organisationer och leverantörer till offentlig sektor.

 

Affärsfokus

I offentlig upphandling är det särskilt viktigt att hålla affärsfokus och att sikta på en god affär för båda parter. Det gör också arbetet roligare och kräver dialog och samverkan för att lyckas.

SPECIALITET

Min specialitet är att se möjligheter snarare än hinder utifrån de ramar som regelverket ger. Jag gillar kluriga utmaningar och har erfarenhet inom de flesta områden inom offentlig upphandling, inklusive överprövning och förhandling.

Särskilt spännande tycker jag att det är inom IT och digitalisering, eller upphandlingar som omfattar säkerhetsskyddsfrågor.

Engagemang

Jag har ett stort engagemang i de frågor jag jobbar med. Engagemang är viktigt för att få energi och driv i uppdraget och att säkerställa en god leverans med det lilla extra för kunden.

marie_jonson

Marie Jonson Öberg

Medlem

Senior Legal Counsel

PROFIL

Effektiv senior bolagsjurist med bred affärsjuridisk bakgrund som drivs av att kombinera de kommersiella aspekterna med juridiken i komplexa miljöer och projekt samt att skapa avtalsförhållanden som håller över tid.

 

Strategi

Genom att vara engagerad, pragmatisk, lösningsorienterad, kommunikativ och ha stark integritet blir jag en bolagsjurist att lita på i såväl mindre som svåra komplexa ärenden och ser till att lösa konflikter mellan parter.

ERFARENHET

Jag har 7,5 års erfarenhet från domstol och advokatbyrå, 28 års erfarenhet som bolagsjurist inom internationella företag och 12 års erfarenhet som mentor inom Bolagsjuristernas förening. I min roll som styrelsesekreterare och medlem i ledningsgrupper har jag erhållit erfarenhet av strategi- och förändringsarbete.

Affärsfokus

Jag sätter mig snabbt in i verksamhetens affär. Med förståelse för verksamhetens och projektens exponering för möjligheter, risker och kostnadsdrivare hittar jag tillsammans med kollegor inom olika delar av verksamheten lösningar på stora och små frågeställningar.

SPECIALITET

Jag har stor internationell förhandlingsvana och är en erfaren rådgivare och projektledare inom M&A, strategisk IT, affärsutveckling, outsourcing, tredjepartslogistik och varumärken. Jag talar och skriver svenska och engelska obehindrat, talar tyska obehindrat och har god förståelse av norska och danska.

Energi

Energi får jag av att vara med och skapa goda relationer och affärsnytta.

ida

Ida Babulfath

Medlem

Interim Legal Counsel

PROFIL

Jag är en bolagsjurist som gärna vill vara nära kundens kärnverksamhet. Min bakgrund som landslagsbrottare och landslagstränare har starkt format mig till den jurist jag är idag. Jag har en förståelse om att det krävs ”grit” och en tro på min egna förmåga för att uppnå ett önskat resultat. Min tid som bolagsjurist har gett mig ett brett spektrum av erfarenheter och jag uppskattar att jag får bidra till bättre affärer för företag genom min affärsjuridisk rådgivning.

ERFARENHET

Jag har arbetat som bolagsjurist i 8 år och 3 år som konsulterande bolagsjurist. Under de senaste åren har jag haft konsultuppdrag på telekombolag, en digital brevlåda, en apotekskedja samt för ett internationellt tjänst & teknikbolag.

Affärsfokus

När jag bistår med juridisk och kommersiellt stöd i affärsmässiga kundrelationer strävar jag efter att skapa en välbalanserad relation med ett ”win-win” fokus för samtliga parter. Att vara relationskapande och förstå affären tycker jag är minst lika viktigt i min roll som konsult som att bidra med juridisk rådgivning till kunden.

SPECIALITET

Jag har främst ägnat mig åt affärsjuridik, entreprenadjuridik och överklagande av nekade bygglov.

 

Energi

Jag finner energi och glädje i mycket och ser hellre lösningar än problem. I mina uppdrag som konsult kommer jag alltid bidra med positiv energi, självklart med en hög service med kvalificerad juridiskt kompetens.

patricia

Patricia Radler Smith

Medlem

Legal Counsel | Interim Lawyer | Legal Consultant
Affärsjurist | Bolagsjurist | Strategisk Contract Manager

PROFIL

Jag är en driven affärsjurist som brinner för att med välbalanserade avtal hjälpa mina kunder att nå sina mål i komplexa affärer.

Engagemang

Jag brinner för affärsjuridiken och trivs med att lösa komplexa avtalsfrågor och förhandla avtal som är balanserade och går att använda i praktiken.

ERFARENHET

Jag har bred affärsjuridisk erfarenhet med spetskompetens inom IT & Telekom och B2B. Jag har arbetat som affärsjuridiska konsult i 20 år med uppdrag hos både kunder och leverantörer.

Affärsfokus

Det är naturligt för mig att alltid ha affärsfokus, både i det stora och lilla och därigenom nå avslut på ett lösningsorienterat tillvägagångssätt.

SPECIALITET

Min specialitet är att få verksamheten att förstå affärsjuridiken, riskerna och hur man tillsammans mitigerar dessa. Jag har ett praktiskt förhållningssätt, skapar överblick i komplexa affärsmodeller och är snabb med att förstå ”affären” för att därigenom uppnå de bästa avtalen.

Energi

Genom att bygga relationer både ger och får jag bra energi.

Vi erbjuder tjänster inom bolagsjuridik, affärs-och verksamhetsutveckling samt ledarskap

Glädje, energi och frihet

Vi tror på att ge mervärde och själ till både affär och juridik genom att tillämpa våra kärnvärden frihet, glädje och energi i vårt arbete och det vi levererar till kund.

X